Tuesday, November 18, 2014

Bingkisan Dari Kaherah: Bahasa Cerminan BangsaBahasa adalah alat komunikasi. Ianya dalam bentuk perkataan, ungkapan, istilah, simbol, warna, bunyi, isyarat atau apa sahaja yang menjadi medium komunikasi. Hijau jalan, kuning sedia berhenti dan merah berhenti. Warna-warna lampu isyarat. Dua pihak seharusnya faham-memahami kerana mereka dalam kelompok budaya yang sama. Mereka yang terlibat dengan Matematik, bahasanya istilah-istilah Matematik. Ahli komputer menggunakan istilah komputer. Begitu juga dengan profesional yang lain. Mereka menggunakan istilah-istilah yang sinonim dengan bidang tugas mereka. Orang tua-tua selalu menyebut bahasa menunjukkan bangsa. Sekilas kata ia bermakna bahawa setiap bangsa memiliki bahasanya yang tersendiri. Mungkin ada persamaan dengan bahasa lain. Mungkin juga tiada kaitan langsung.

Untuk kali ini marilah kita tatap bahasa kita. Mengapa dihubungkan bahasa dengan bangsa. Apa makna bangsa dalam hubungan ini. Dalam istilah orang Melayu bangsa bukan bermakna penduduk sesuatu kawasan atau warganegara sesebuah negara berdaulat. Dalam bahasa Inggeris disebut nationality (bangsa). Anak watan sesebuah negara. Namun begitu bangsa memberikan konotasi yang berbeza dari konteks bangsa yang kita maklumi. Bangsa dikaitkan dengan keturunan atau keluarga. Pada zaman klasik, bangsa ada kaitannya dengan bangsawan. Maksudnya berdarah “putih”. Untuk bacaan kali ini bangsa dihadkan kepada keluarga dan keturunan sahaja. Lazimnya bahasa dikaitkan dengan pendidikan. Anak golongan bangsawan pada suatu waktu dahulu lebih terdidik. Lebih tinggi sekolahnya. Natijahnya:

1                    Bahasa yang mereka gunakan berstatus tinggi. Cantik berseni.
Yang kurik itu kundi,
Yang merah itu saga;
Yang baik itu budi,
Yang indah itu bahasa.

2                    Semakin tinggi pendidikan semakin berseni bahasanya. Pantun, sajak, gurindam, seloka, syair dan sebagainya adalah menifestasi keindahan berbahasa itu.
(Ingin memetik/menyunting kembang di taman bermaksud ingin meminang gadis anak tuan rumah.)

3                    Lantunan suara yang lunak. Intonasi yang lembut. Lontaran kata-kata yang menusuk.
(Sepekan sudah terlalu lama inikan pula tiga purnama.) Sepekan bermakna seminggu. Purnama pula adalah bulan.

4                    Diolah dengan anyaman kata-kata yang penuh kias.
(Di mana saya boleh ke sungai besar? Maksudnya di mana bilik air?)
5                    Mereka yang status sosialnya lebih tinggi dianggap bahsanya lebih tinggi.
(Di mana boleh saya basuh muka? Dimaksudkan di mana bilik air?)

Barangkali bahasa dan bangsa masih relevan hingga bila-bila masa sekalipun. Selagi ianya alat komunikasi. Namun begitu kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang menjadikan kita kurang selesa. Contohnya:

1                    Orang muda yang lancang mulutnya sewaktu berbicara dengan orang tua. Perkataan yang keluar tidak enak didengar. Intonasi suaranya terlalu tinggi. Terungkap kata-kata menghina. Berbaur bongkak, riak dan takabbur. Tentulah tidak wajar seorang muda mengatakan mereka yang jauh lebih tua dengan ‘bodoh’ kerana mereka tidak maklum. Sangat-sangat tidak wajar. Dirinya akan tua. Suatu ketika nanti ungkapan sebegitu mungkin Allah kembalikan kepadanya.
2                    Seorang ketua tidak berhak menggunakan perkataan yang menghina atau lucah terhadap mereka yang di bawahnya. Penghinaan itu kembali kepadanya kerana mereka yang di bawah adalah cermin kepada seorang ketua. Penulis teringat kata-kata almarhum Habib Ali:
2.1                   Anak-anak jangan dipanggil bodoh. Tanggungjawab yang lebih tua untuk memandaikannya.
2.2                   Mereka yang miskin jangan dipanggil bodoh. Tanggungjawab yang kaya dan pandai untuk menaiktaraf kehidupan mereka.
2.3                   Yang tidak tahu jangan dikata bodoh. Tanggungjawab yang tahu untuk memaklumkan apa yang diketahui.
3                    Jagalah bahasa kita kerana ianya sangat berkaitan dengan keturunan dan keluarga kita, taraf pendidikan kita, jawatan kita, organisasi yang kita wakili dan kelayakan akademik yang kita miliki.

Seharusnya intelek dan bahasa beriringan. Intelektual bahasanya tepat dengan istilah, profesional, beradab dan berakhlak mulia. Ramai antara kita yang mempelajari psikologi dalam berbagai bentuk. Mungkin kaunseling. Mungkin dakwah. Mungkin motivasi. Mungkin dakyah. Mungkin perang saraf. Mungkin iklan. Mungkin promosi. Mungkin propaganda. Mungkin juga politik. Kalimah, istilah, ungkapan yang dilontarkan, intonasinya yang sesuai dengan keadaan dituntut teramat sangat. Audien kita adalah insan yang memiliki perasaan. Yang sensitif perasaannya apabila tersentuh. Goresan yang sedikit panjang kesan negatifnya.

1                    Tidak ada kewajaran langsung seseorang melontarkan kata-kata kesat atau celupar. Imej dirinya hilang ranap sekelip mata.
2                    Mereka yang berlatarbelakangkan agama seharusnya lebih teliti ketika berbahasa. Sebarang kesilapan mencacatkan kelayakan akademik yang dimiliki. Mereka yang memiliki latar belakang agama dinisbahkan kepada sopan santun, berbudi luhur, hormat kepada orang lain. Atau diperlukan berakhlak mulia. Sesuai dengan pendidikannya.
3                    Mereka yang berkedudukan tinggi dijangka lebih merendah diri. Tawadhuk. Malangnya ada juga yang berlaku sebaliknya.

Apabila kita berupaya menggunakan bahasa yang indah, kesannya lebih menusuk. Lebih menghiris. Lebih mengesankan. Marahnya dengan suara bersahaja tetapi mengandungi maksud yang dalam. Yang mendengar tidak marah kerana marahnya bukan dengan nada marah. Komunikasinya untuk membetulkan kesilapan bukan mencari kesalahan. Disampaikan dengan nada nasihat dan tunjuk ajar. Lembut tetapi bisa. Imej mereka yang marah tidak hilang. Yang dimarahi tidak berdendam. Tidak membenci. Malah lebih hormat. Lebih segan. Yang berilmu sewajarnya dihormati ilmunya. Yang kaya diraikan kebaikannya. Yang berkedudukan tinggi selalu menurunkan dirinya untuk bersama orang lain yang berada di bawah. Semakin kaya semakin dermawan. Semakin berilmu semakin banyak mendidiknya. Semakin tinggi semakin banyak idea membangunkan mereka yang di bawahnya.

Umar Abdul Aziz meninggalkan istana kerana rakyatnya tidak memiliki istana. Tidak adil jika ia duduk di istana sedangkan rakyatnya tiada memiliki rumah. Apatah lagi istana sepertinya. Ia menanggalkan pakaian mewahnya kerana segan dengan rakyatnya yang pakaiannya bak mereka yang miskin dan fakir. Tugasnya menjadi khadam untuk membantu rakyatnya memiliki istana. Memiliki pakaian cantik. Memiliki makanan yang mengenyang dan menyihatkan. Meningkatkan produktiviti dalam bentuk zakat dan baitulmal, hasilkerja, kualiti kerja dan berusaha memberi bukan meminta. Menjauhi sifat pentingkan diri. Bahasa Umar menunjukkan bahawa ianya merasa sangat rendah hati, sangat takut jika tidak mendapat redha Allah. Pemerintahannya yang singkat memakmurkan kerajaan Ma’awiyah. Yang memberi lebih ramai dari yang meminta. Serigala tidak memakan kambing. Pemerintah yang adil disegani manusia dan haiwan. Juga makhluk yang lain.

Bahasa adalah alat komunikasi antara penyampai dengan audiennya. Maka pada ketika-ketikanya penyampai menggunakan bahasa yang mudah dan tidak mengandungi maksud lain. Pada audien yang lain mungkin perlukan istilah-istilah spesifik. Penyampai yang baik mengambil tahu siapa audiennya. Profesion mereka. Kelayakan mereka. Jawatan mereka. Agama mereka. Kebiasaan mereka. Dan banyak lagi aspek yang perlu diketahui. Walau bagaimanapun penulis berpendapat kita perlu menjaga bahasa untuk:

1                    Menghormati bahasa itu sendiri.
2                    Memanifestasikan diri kita di hadapan audien.
3                    Menghormati audien, situasi dan suasana.
4                    Menyampaikan mesej yang difahami sebagaimana maksud mesej itu disampaikan.


Kejayaan menggunakan bahasa yang betul menunjukkan bangsa. Menunjukkan siapa kita yang selayaknya. Berautoriti tetapi menghormati audien. Semakin baik bahasa yang kita gunakan semakin meningkat imej diri kita. Insyaalllah.

No comments:

Post a Comment